БИШКЕК УНИВЕРСАЛ КОЛЛЕДЖИ

Показать телефон
Бишкек Добавлено:

БИШКЕК УНИВЕРСАЛ КОЛЛЕДЖИ Биздин бүтүрүүчүлөр КР жана РФ мамлекеттик γлгγдөгγ кош дипломун алышат. КР жогорку окуу жайларында 2-чи курстан баштап, ОРТсы жок кабыл алынат жана РФ жогорку окуу жайларында окууну улантса болот «Укук таануу» (Юрист) «Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу» (Юрист) «Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)» (Бухгалтер) «Башталгыч класстарда окутуу» (Башталгыч класстын мугалими) «Чет тили» (Башталгыч класстын чет тили мугалими) «Компьютердик системаларда программалоо» (Техник-программист) «Туризм» (Туризм боюнча адис) «Укук коргоо иши» (Юрист) «Социалдык иш» (Социалдык кызматкер) «Мектепке чейинки билим берγγ» Мектеп жашына чейинки балдардын тарбиячысы) «Котормо иши» (Котормочу) «Салыктар жана салык салуу» (Салык салуу адиси) «Банк иши» (Банк ишинин адиси) «Маркетинг (тармактар боюнча)» (Маркетолог) «Менеджмент (тармактар боюнча)» (Менеджер) Окутуунун ченемдик мөөнөтү: Жалпы орто билим берүүнүн базасында окуунун күндүзгү формасы боюнча - 1 жыл 10 ай (11 класстын базасында) Негизги жалпы билим берүүнүн базасында окуунун күндүзгү формасы боюнча – 2 жыл 10 ай (9 класстын базасында). 1. Ушул ссылка аркылуу катталса болот: https://forms.gle/r5... 2. Күндүзгү/сырттан окуу бөлүмдөрүнө абитуриенттерди кабыл алуу жана документтерин тариздөө интернет тармагы аркылуу https://2020.edu.gov.kg/spuz/ Автоматташтырылган маалыматтык системанын жардамы менен да катталса болот. 3. Логин менен пароль алуу үчүн моб.: (0773) 177-342. 4. Коожго тапшырууга конкурска катышуу үчүн абитуриент төмөнкү документтерди электрондук түрдө тиркөө менен https://2020.edu.gov.kg/spuz/ сайтында өтүнмө берсе болот: - паспорт же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документти; - жалпы орто билими жөнүндөгү аттестатты (11-класс) же негизги орто билими жөнүндөrү күбөлүктү (9-класс) жана ага карата тиркемелерди; - тапшыруудагы өзгөчө укуктарды же женилдиктерди (жетим статусун, майыптуулугун ж.б.) тастыктоочу документтерди. 5. Колледжге абитуриенттерди кабыл алуу үч тур менен жүргүзүлөт. 6. Документтерди колледждин кабыл алуу бөлүмүнө да тапшырса болот. Биздин дарек: Бишкек шаары, Жаманбаев көчөсү - 37.
Керектγγ документтер: 1. Сγрөт 3 Х 4 (6 даана) 2. Орто билим алгандыгы тууралуу аттестат же негизги жалпы билим алгандыгы тууралуу кγбөлγк 3. Паспорттун копиясы же туулгандыгы жөнγнγдө кγбөлγк 4. Аскердик билет же өзγн тастыктай турган документ 5. Медициналык справка 086у
Биздин сайт: Buk.kg Email: [email protected] Эсептик счет: DemirBank 1180000125092117 Phone: +WHATSAPP (0773) 177-342, WHATSAPP (0705) 177-342;
WHATSAPP (0553) 655-111, WHATSAPP (0755) 211-166; WHATSAPP (0705) 617-310, PHONE: (0770)-617-310; WHATSAPP (0705)-010-370.

автор